نوامبر 4, 2019
مزایای هوشمندسازی ساختمان

مزایای هوشمندسازی ساختمان

مزایای هوشمند سازی ساختمانضرورت بهینه سازی مصرف انرژی از مزایای هوشمندسازی ساختمان است. علاوه بر مسائل اقتصادی موارد دیگری هم هستند که ضرورت بهینه سازی مصرف […]
نوامبر 2, 2019
کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان یا BMS

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان هرچند باعث ایجاد هزینه های اولیه ساخت میشود اما از سوی دیگر هزینه های جاری و مصرفی ساختمان را کاهش می […]
اکتبر 30, 2019
سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان یا BMS چیست؟

سیستم مدیریت ساختمان یا Building Management System که با نام اختصاری BMS شناخته میشود و یا سیستم اتوماسیون ساختمان از آن یاد میشود یک سیستم مبتنی […]
اکتبر 28, 2019
مزایای خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست؟

پیش از صحبت کردن درباره مزایای خانه هوشمند باید بدانیم خانه هوشمند خانه ای است که که در آن می توان روی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  […]