صرفه جویی انرژی
 
صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان یکی از چالش های بزرگ و مهم امروز است واهمیت این موضوع بخاطرافزایش نگرانی ها در خصوص گرم شدن کره زمین و تبعات زیست محیطی مصرف انرژی می باشد و از طرفی دیگر سهم مصرف انرژی ساختمان ها در کشورها قابل توجه است و به همین منظور در چند دهه اخیر دراکثر کشورهای صنعتی اقدامات مهمی در ساماندهی الگوی مصرفی انرژی صورت گرفته است. در کشورمان ایران نیز برای ساماندهی به موضوع مهم انرژی به ویژه در بخش ساختمان که حدود 40% از کل مصرفی انرژی را به خود اختصاص داده است، مبحث 19 از مقررات ملی ساختمان تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گردید. خلاصه ای از مبحث 19 شامل محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ، سیستم های تاسیسات گرمایش و سرمایش ، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سیستم روشنایی است
 

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی

 
1- گواهی صلاحیت مهندسی یا شرکت طراح
2- چک لیست انرژی که شامل موارد زیر می باشد
مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح
عوامل ویژه اصلی ( گونه بندی کاربری ساختمان - گونه بندی نیاز انرژی سالانه محل استقرار ساختمان - گونه بندی سطح زیر بنای مفید ساختمان - گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان)
گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان منقطع یا غیرمنقطع
روش مورد استفاده برای طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان
مشخصات حرارتی مصالح و عایق های حرارتی مصرفی در ساختمان
ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان در صورت استفاده از روش کارکردی
مجموعه راه حل های فنی مورد استفاده و الزامات تعیین شده در آن با توجه به موقعیت جدارها و نحوه عایق کاری حرارتی آن ها
مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی، و تهویه مطبوع و تامین آب گرم، شدت روشنایی فضاها و نحوه کنترل آن
3- نقشه های ساختمان
4-مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت
5- مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی
 

عوامل ویژه اصلی وگروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی

 
1- گونه بندی کاربری ساختمان : ساختمان ها از نظر کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می شوند
2-گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان مناطق مختلف کشوراز نظر سطح نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه سه گونه اند:
مناطق دارای نیاز سالانه انرژی کم
مناطق دارای نیاز سالانه انرژی متوسط
مناطق دارای نیاز سالانه انرژی زیاد
3- گونه بندی سطح زیر بنای سفید ساختمانساختمان ها از نظر سطح زیر بنای مفید دو گونه اند:
ساختمان های دارای زیر بنای مفید کمتر یا مساوی 1000متر مربع
ساختمان های دارای زیر بنای مفید بیش از 10000متر مربع
4- گونه بندی شهر و محل استقرار ساختمان که شهر ها در این مبحث دو گونه هستند:
شهرهای بزرگ دارای بیش از یک میبون نفر جمعیت
شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر که در مرکزاستان نیستند
5گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی :
ساختمانهای ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی
ساختمان های ملزم به صرفه جویی متوسط
ساختمان های ملزم به صرفه جویی کم
ساختمان های بدون نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی
عوامل ویژه فرعی
گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی :
ساختمان های دارای امکان بهره گیری مناسب از انرژی خورشیدی
ساختمان های دارای محدودیت در بهره گیری از انرژی خورشیدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره رایگان خانه هوشمند